Game Jam Prague 2016

Šestý ročník GJP proběhl 29. – 31. 1. 2016.

33 účastníků se rozdělilo do 11 týmů a během víkendu vytvořili 11 her.

Téma bylo “RITUÁL”.

Výsledné hry:

Game Jam Prague Games 2016

Foto: Pavel Horna