Game Jam Prague 2015

Pátý ročník GJP proběhl 23. – 25. 1. 2015. 32 účastníků se rozdělilo do 11 týmů a během víkendu vytvořili 11 her.

Téma bylo “What do we do now?”

Výsledné hry:

Silicon Hill Games 2015