Game Jam Prague 2017

Sedmý ročník GJP proběhl 20. – 22. 1. 2017.

32 účastníků se rozdělilo do 13 týmů a během víkendu vytvořili 13 her.

Téma bylo WAVES (VLNY).

Výsledné hry:

Game Jam Prague Games 2017

Foto: Ján “Split” Ilavský