Game Jam Prague 2011

První ročník akce proběhl 28. – 30. 1. 2011. 29 účastníků se rozdělilo do 9 týmů a během víkendu vytvořili 9 hotových her. Téma bylo “Extinction” (vyhynutí, vyhlazení).

Výsledné hry:

Společným hlasováním organizátorů a všech týmů byly vybrány a oceněny hry:

  1. D-Fend Buranz
  2. Fiat Tenebrae
  3. I love Kakapo

Fotky:

Reportáže z akce: